Over de AXI2AXI Run

De AXI2AXI Run is een estafetteloop met een afstand van 84,39 kilometer tussen Axi Breda en Axi Willebroek waarbij deelnemers, in teamverband, een sportieve prestatie leveren om geld op te halen voor een goed doel, namelijk De Ouders VZW.

Een lopersteam bestaat uit minimaal drie lopers (maximaal zes lopers), minimaal één fietser en optioneel een aantal wandelaars. Een wandelteam bestaat uit minimaal 1 wandelaar. Daarnaast wordt een team eventueel aangevuld met begeleiders. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, masseurs en wegwijzers. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van deze taken.

AXI2AXI Run 2022

De start van de AXI2AXI Run 2022 zal plaatsvinden op 12-06-2022 tussen 7:30 en 11:00 uur bij het kantoor AXI Breda in Nederland. De finish is aan het eind van de middag tussen 15:00 en 18:00 uur bij het kantoor AXI Willebroek in België. De starttijd van een team wordt bepaald aan de hand van de door een team opgegeven gemiddelde loopsnelheid. De starttijd van de wandelaars wordt door hen zelf bepaald zodat zij tussen 16:00 en 17:00 uur aankomen. De finish van alle teams proberen we zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen.

Kunnen alleen topsporters meedoen?

Nee, iedereen kan meedoen omdat er vooraf niet bepaald is welke afstand elke loper moet afleggen. Daarnaast is de opgegeven snelheid een gemiddelde van alle lopers over de gehele afstand. En vergeet niet dat de begeleiding van de lopers of de wandelaars een net zo belangrijk onderdeel zijn van een team.

Geld inzamelen

Naast de sportieve inspanning, mag er uiteraard ook een extra inspanning worden geleverd om geld op te halen voor het goede doel. Naast het inschrijfgeld per team van €250 hopen we natuurlijk meer geld in te zamelen en daarom reiken we een prijs uit voor het team dat het meeste geld heeft opgehaald voor de AXI2AXI Run.

Om het inschrijfgeld en daar bovenop meer geld in te zamelen kunnen allerlei leuke acties worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van auto’s, het houden van collectes, het zoeken naar sponsors, enzovoorts. Indien de organisatie hierbij ondersteuning kan bieden dan horen we dat graag.

Inschrijfprocedure

Inschrijven voor de AXI2AXI Run gebeurt door het invullen van het online inschrijfformulier, welke terug te vinden is op de AXI2AXI website. Het is mogelijk om tot uiterlijk 08-05-2022 het inschrijfformulier in te vullen.

Teams

Elk team bedenkt een passende teamnaam. Vanzelfsprekend mag een teamnaam niet beledigend of kwetsend zijn en geen aanstoot geven. De lengte van de naam mag niet langer zijn dan 50 karakters.

Belangrijke data

Datum Omschrijving
01-03-2022 Start inschrijving
08-05-2022 Sluiting inschrijving
16-05-2022 Bekendmaking definitieve route
15-05-2022 Teamgegevens moeten ingeleverd zijn; inclusief de reële gemiddelde loopsnelheid.
Inschrijfgeld dient te zijn ontvangen door de organisatie.
06-06-2022 De starttijden worden bekend gemaakt.
De startpakketten met de startnummers worden uitgedeeld.
06-06-2022 Uitdelen startpakketten
12-06-2022 Start AXI2AXI Run 2022

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kun je een mail sturen naar axi2axirun@gmail.com.

Bekijk het reglement van de AXI2AXI Run 2022 voor uitgebreide informatie over de run.